fredag 9 december 2016

Eller så inte (rikligare lyrikår)

                                                                                                                      Hufvudstadsbladet 9.12Torsdag 1.12 öppnade Hufvudstadsbladet en kalenderlucka; fyndade i Schildts & Söderströms, Förlaget M:s, Marginals, Fontana Medias och Svenska Litteratursällskapets vårutgivning 2017.

I en Kommentar konstaterar Pia Ingström: "Poesititlarna är inte så många, men barnböcker finns det relativt gott om."

Enligt Ingströms genomgång är titlarna tre till antalet. S & S ger ut Eva-Stina Byggmästars Naturbarn. Dikter i urval 1986-2016 och Ulrika Nielsens & Nina Hagelbäcks gemensamma Ömhetsmarker. Förlaget M publicerar Jörgen Mattlars Att vända sig bort.

För ett par veckor sedan skrev jag om ett "Rikligare lyrikår". Där summerade jag för Schildts & Söderströms och Förlaget M:s del, att förstnämnda stod för sammanlagt sju diktsamlingar år 2016. Men under hösten prånglade bägge ut en endaste poesititel var på marknaden. Och S & S:s utgivning handlade dessutom om Gösta Ågrens Samlade dikter 1955–2015.

Det här innebär att Schildts & Söderströms under två årstider - i praktiken ett utgivningsår, alltså, hösten 2016 och våren 2017 - ger ut en nyskriven poesibok, Nielsens & Hagelbäcks "diktsamling med två signaturer, gemensam text uppvuxen ur vänskap". Av de inalles tre lyrikverken på S & S under nämnda period är de två övriga poesi i urval. Och Förlaget M:s lyrikskörd inom samma tidsram är två titlar.

Kanske hösten 2017 för med sig en rikligare lyrikutgivning på de två stora finlandssvenska förlagen. Om - eller förstås då - de här två stora aktörerna tillsammans "släpper fram" fem diktböcker hösten 2016 - våren 2017 (som sagt, i praktiken under ett helt år av utgivning), ser det just så dåligt ut som det kanske också är. I synnerhet som två av de fem är dikter som redan publicerats i olika sammanhang.

Det här tänker jag i mitt stilla sinne, samtidigt som jag ser att åtminstone en poet har chans att kamma hem Runebergspriset.

"Här är kandidaterna för Runebergspriset 2017": Vesa Haapala, Pauliina Haasjoki, Riitta Jalonen, Helmi Kekkonen, Henrika Ringbom, Minna Rytisalo, Peter Sandström och Sinikka Vuola.

Haasjokis Planeetta är den enda diktsamlingen bland de åtta kandiderande böckerna. Men Haapala och Vuola är poeter som likt Finlandiavinnaren Jukka Viikilä debuterar i romanform. Blir det igen fråga om poesismuggling, för att tala med Viikilä - lyrik i förklädnad?

tisdag 6 december 2016

Glimten i ögat, ansiktet mot muren

Det är inte alla gånger man får uppträda tillsammans med finalister i britternas X Factor.

Svenska Yle recenserade Milstolpar i gärdsgårdsserien: "Lyrik med glimt och splint i ögat" (5.12). Känns förstås skönt att ha kommit så pass god bit på vägen - att det som var ansiktet mot muren nu dessutom har glimten i ögat.

Det är också roligt att samtliga recensenter (i ÅU, HBL, VBL, Ny Tid, Yle) har hittat sina respektive infallsvinklar; tillsammans har de belyst Milstolpar i gärdsgårdsserien varvet runt, hela vägen, lyft på snart sagt varje sten och tuva.

Yles Marit Linqvist tycker att det "är en givande läsupplevelse – inte minst tack vare författarens uppenbara kärlek till språket och en smittande fascination för ordens valörer och konnotationer".

Än en gång är jag nöjd över att jag har lyckats göra mig förstådd, att innehåll och form strävar i samma riktning: "Gunnar Högnäs har en säker blick för det överraskande och det absurda i vardagen liksom i språket – det sneda och snäva i tillvaron inte att förglömma."